تمامی فرآیندهای آموزشی مانند کلاس‌ها، کارنامه‌‌‌ها و تولیدمحتوا در این مدرسه به صورت الکترونیکی مهیا است و از زیرساخت سامانه مدیریت آموزش ما در پرتال دبستان پسرانه حکمت نوین استفاده می‌گردد.