مجتمع آموزشی مرضیه در مقاطع دبستان، دبیرستان دوره اول و دوم فعالیت دارد که در تمامی مقاطع سامانه مدیریت آموزش گروه نرم‌افزاری ما مورد استفاده قرار گرفته است.

بخش‌های مختلفی مانند سامانه کارنامه، سامانه آزمون آنلاین و… به صورت مستمر توسط این مجتمع آموزشی استفاده شده‌است.