پس از انجام پروژه‌های موفق متعدد در مراکز آموزشی مطرح کشور، پروژه پرتال جامع و تمامی شعب استان تهران، مازندران و قزوین مجتمع آموزشی سروش، توسط جناب آقای شیرازی و سرکار خانم پرهیزکاری در بخش‌های گوناگون وب‌سایت، سامانه‌های آموزشی و… به ما محول شد.

این پروژه شامل بخش‌های متفاوتی، مانند طراحی منحصر‌به‌فرد ، آموزش الکترونیک، اتوماسیون محیط آموزشی، انواع سامانه‌های آموزشی و… می‌باشد.