طی جلسات متعدد اتاق فکر گروه نرم افزاری ما و موسسه آموزش عالی ارشد سلام، ایده آموزش الکترونیک برای تحصیلات تکمیلی که توسط این موسسه بیان شده بود، پروش یافت و امروزه می توانیم خروجی چشم‌نواز بخش‌های مختلف پرتال را به صورت آنلاین مشاهده نماییم و خدمات متفاوتی را به کاربران ارائه دهیم.