فاز توسعه و پیاده‌سازی پرتال، بسیار سریع صورت گرفت و در‌حال‌حاضر، طی سال‌های متمادی، به صورت مستمر، توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است.

طراحی وب‌سایت این مجموعه، به‌صورت نوین و کاملا منطبق با سبک طراحی مدرسه است.