این پروژه در دسته‌ی وب‌سایت‌‌های شرکتی انجام شده‌است. بعد از تحلیل‌های اولیه، با توجه به کمبود وقت کارفرما، به سرعت، مراحل استخراج نیازمندی‌‌ها و فازهای مختلف طراحی صورت گرفت و در اسرع وقت، طراحی نهایی وب‌سایت، تحویل کارفرما محترم شد.

این پروژه شامل بخش‌های مختلفی، مانند طراحی اختصاصی، پنل به‌روزرسانی محتوا، سامانه پیامکی و… می‌باشد.