در فاز اول، پروژه وب‌سایت آموزشی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه همیشه بهار، توسط سرکار خانم امجدی و سرکار خانم همتی، به گروه نرم‌افزاری ما واگذار شد. پس از رضایت‌مندی این مدرسه، سامانه مدیریت آموزش برای شعب دیگر، مانند مهد‌کودک همیشه بهار و پیش‌دبستان و دبستان پسرانه نوید بهار نیز تهیه گردید.