وب‌سایت این مجتمع توسط گروه ما طراحی شد و شامل زیرسامانه‌های مختلف، مانند سامانه مدیریت محتوا، سامانه کارنامه و… می‌باشد.

این مدرسه در مقاطع مختلف پسرانه و دخترانه فعالیت دارد.